பேன், பொடுகு, ஈர் நீங்க | பேன் பொடுகு சித்த மருத்துவம் | Home remedies for lice & dandruff in Tamilhomeremedy #healthtips #ayurveda பேன், பொடுகு, ஈர் ஆகியவைகளுக்கு வீட்டிலேயே சிகிச்சை செய்ய …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *